Super Mario Kart (snes)
Super Mario Kart (snes)
Course
Dispo Japon - 1992 1992 Dispo USA - 1992 1992 Dispo Europe - 1993 1993
Tetris & Dr Mario (snes)
Tetris & Dr Mario (snes)
Reflexion
Dispo USA - 1994 1994 Dispo Europe - 1995 1995
Astérix (snes)
Astérix (snes)
Plateforme
Dispo USA - 1996 1996 Dispo Europe - 1996 1996
Tortues Ninjas 4 Turtles in time (snes)
Tortues Ninjas 4 Turtles in time (snes)
Beat em all
Dispo Japon - 1992 1992 Dispo USA - 1992 1992 Dispo Europe - 1992 1992
Bahamut Lagoon (SNES)
Bahamut Lagoon (SNES)
RPG Tactique
Dispo Japon - 1996 1996
Megaman X (snes)
Megaman X (snes)
Plateforme
Dispo Japon - 1993 1993 Dispo USA - 1994 1994 Dispo Europe - 1994 1994
Final Fantasy VI (snes)
Final Fantasy VI (snes)
RPG
Dispo Japon - 1994 1994 Dispo USA - 1994 1994
Appleseed (snes)
Appleseed (snes)
Plateforme
Dispo Japon - 1994 1994
Sailor Moon FR (snes)
Sailor Moon FR (snes)
Combat
Dispo Japon - 1993 1993
Mario & Wario (snes)
Mario & Wario (snes)
Reflexion
Dispo Japon - 1993 1993
Stone Protectors (snes)
Stone Protectors (snes)
Beat em all
Dispo Japon - 1995 1995 Dispo USA - 1994 1994
Donkey Kong Country 2 (SNES)
Donkey Kong Country 2 (SNES)
Plateforme
Dispo Japon - 1995 1995 Dispo USA - 1995 1995 Dispo Europe - 1995 1995
Mucle Man (snes)
Mucle Man (snes)
Combat
Dispo Japon - 1992 1992
Super Nova (snes)
Super Nova (snes)
Shoot’em up
Dispo Japon - 1993 1993 Dispo USA - 1993 1993
Secret of Evermore (SNES)
Secret of Evermore (SNES)
RPG , Action
Dispo USA - 1995 1995 Dispo Europe - 1996 1996
Toy Story (snes)
Toy Story (snes)
Plateforme
Dispo Japon - 1996 1996 Dispo USA - 1995 1995 Dispo Europe - 1996 1996
Gundam 2 (snes)
Gundam 2 (snes)
Tir
Dispo Japon - 1993 1993
Ring Ni Kakero (snes)
Ring Ni Kakero (snes)
Combat
Dispo Japon - 1998 1998