DragonBall Z Budokai 2 (gc)
DragonBall Z Budokai 2 (gc)
Combat
Dispo Japon - 2004 2004 Dispo Europe - 2005 2005
Animal Crossing (gc)
Animal Crossing (gc)
Inclassable
Dispo Japon - 2001 2001 Dispo USA - 2002 2002 Dispo Europe - 2004 2004
One Piece  Pirates Carnival (GC)
One Piece Pirates Carnival (GC)
Party game
Dispo Japon - 2005 2005 Dispo USA - 2006 2006
Battle Stadium D.O.N
Battle Stadium D.O.N
Combat
Dispo Japon - 2006 2006
Digimon World X (GC)
Digimon World X (GC)
RPG
Dispo Japon - 2005 2005 Dispo USA - 2005 2005
DragonBall Z Sagas (gc)
DragonBall Z Sagas (gc)
Aventure , Action
Dispo USA - 2005 2005
Mario Party 4 (GC)
Mario Party 4 (GC)
Party game
Mario Party 5 (GC)
Mario Party 5 (GC)
Party game
Resident Evil 4 (GC)
Resident Evil 4 (GC)
Aventure
Dispo Europe - 2005 2005
Hikaru no Go 3 (GC)
Hikaru no Go 3 (GC)
Reflexion
Dispo Japon - 2003 2003
Mario Party 7 (GC)
Mario Party 7 (GC)
Party game
Digimon : Rumble Arena 2 (GC)
Digimon : Rumble Arena 2 (GC)
Combat , Action
Dispo Japon - 2004 2004 Dispo USA - 2004 2004 Dispo Europe - 2004 2004